VTech

0 Item

Năng lượng nặt trời

Mã sản phẩm:
Số lượng:

Thông Số Kỹ Thuật

* Đặc tính kỹ thuật

Technical features:


Solar station 20W Solar Station 50W
Panel type 20W 50W
Panel size 585 x 290 x 26 mm 734 x 535 x 35 mm
Battery 2 x 12V-12Ah 4 x 12V-12Ah
Operating condltions  -55 ̊C  to +70  ̊C  -55 ̊C  to +70  ̊C
Control Box Polyester 300 x 200 x 250 mm Polyester 500 x 400 x 250 mm
Photocell Included Included
Dry contact In option In option
Total weigh ˂ 20kg ˂ 40kg
Mounting frame By 2 collars on pipe (to define) Stainless steel straps

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI