VTech

0 Item

Loại SLF

Mã sản phẩm:
Số lượng:

Thông Số Kỹ Thuật

+ Thép sơn
Sleeve Flange diameter  Fits Weight  Art. No.
Ø (mm) Ø (in) R RS RS PPS/S (kg) (lb)
SLFR 70 Ø83/71,5-55mm primed 160 6.299 R 70     1.05 2.31 ASFR100700012
SLFR 75 Ø89/76,5-55mm primed 165 6.496 R 75     1.2 2.63 ASFR100750012
SLFR 100  Ø114/101-55mm primed 195 7.677 R 100     1.58 3.48 ASFR101000012
SLFR 125  Ø140/126-55mm primed 213 8.386 R 125     1.82 4 ASFR101250012
SLFR 127  Ø140/128-55mm primed 213 8.386 R 127     1.67 3.68 ASFR101270012
SLFR 150  Ø164/151-55mm primed 236 9.291 R 150     2.1 4.63 ASFR101500012
SLFR 200  Ø214/201-55mm primed 290 11.417 R 200     2.78 6.13 ASFR102000012
SLFRS  25 Ø34/25,5-35mm primed 96 3.78   RS 25   0.26 0.58 ASF1000250012
SLFRS  31 Ø40/31,5-35mm primed 102 4.016   RS 31 RS PPS/S 31 0.3 0.65 ASF1000310012
SLFRS  43 Ø52/44-65mm primed 110 4.331   RS 43 RS PPS/S 43 0.5 1.1 ASF1000430012
SLFRS  50 Ø63/51-65mm primed 140 5.512   RS 50 RS PPS/S 50 0.93 2.05 ASF1000500012
SLFRS  68 Ø83/69,5-65mm primed 155 6.102   RS 68 RS PPS/S 68 1.23 2.72 ASF1000680012
SLFRS  75 Ø89/76,5-65mm primed 165 6.496   RS 75 RS PPS/S 75 1.33 2.93 ASF1000750012
SLFRS  100 Ø114/101-65mm primed 195 7.677   RS 100 RS PPS/S 100 1.76 3.87 ASF1001000012
SLFRS  125 Ø140/126-65mm primed 213 8.386   RS 125 RS PPS/S 125 2.07 4.56 ASF1001250012
SLFRS  150 Ø164/151-65mm primed 236 9.291   RS 150 RS PPS/S 150 2.34 5.16 ASF1001500012
SLFRS  175 Ø189/176-65mm primed 255 10.039   RS 175   2.3 5.07 ASFR101750012
SLFRS  200 Ø214/201-65mm primed 290 11.417   RS 200   2.78 6.13 ASFR100020012
SLFRS  225 Ø240/227-55mm primed 320 12.598   RS 225   3.35 7.39 5ASF000005709
SLFRS  250 Ø264/252-55mm primed 345 13.583   RS 250   3.7 8.16 ASF1002500012
SLFRS  300 Ø314/302-55mm primed 395 15.551   RS 300   4.4 9.7 ASF1003000012
SLFRS  350 Ø364/352-55mm primed 445 17.52   RS 350   5 11.02 ASF1003500012
SLFRS  400 Ø414/402-55mm primed 495 19.488   RS 400   5.7 12.57 ASF1004000012
SLFRS  450 Ø464/452-55mm primed 544 21.417   RS 450   6.4 14.11 ASF1004500012
SLFRS  500 Ø514/502-55mm primed 595 23.425   RS 500   7.6 16.76 ASF1005000012
SLFRS  550 Ø564/552-55mm primed 645 25.394   RS 550   8.4 18.52 ASF1005500012
SLFRS  600 Ø614/602-55mm primed 695 27.362   RS 600   9.1 20.06 ASF1006000012
SLFRS  644 Ø658/646-55mm primed 739 29.094   RS 644   9.7 21.38 ASF1006440012
 
+ Thép mạ kẽm
Sleeve Flange diameter  Fits Weight  Art. No.
Ø (mm) Ø (in) R RS RS PPS/S (kg) (lb)
SLFR 70 Ø83/71,5-55mm galv 160 6.299 R 70     1.08 2.37 ASFR100700015
SLFR 75 Ø89/76,5-55mm galv 165 6.496 R 75     1.23 2.71 ASFR100750015
SLFR 100  Ø114/101-55mm galv 195 7.677 R 100     1.61 3.55 ASFR101000015
SLFR 125  Ø140/126-55mm galv 213 8.386 R 125     1.91 4.2 ASFR101250015
SLFR 127  Ø140/128-55mm galv 213 8.386 R 127     1.73 3.81 ASFR101270015
SLFR 150  Ø164/151-55mm galv 236 9.291 R 150     2.18 4.8 ASFR101500015
SLFR 200  Ø214/201-55mm galv 290 11.417 R 200     2.9 6.39 ASFR102000015
SLFRS  25 Ø34/25,5-35mm galv 96 3.78   RS 25   0.26 0.58 ASF1000250015
SLFRS  31 Ø40/31,5-35mm galv 102 4.016   RS 31 RS PPS/S 31 0.31 0.68 ASF1000310015
SLFRS  43 Ø52/44-65mm galv 110 4.331   RS 43 RS PPS/S 43 0.5 1.1 ASF1000430015
SLFRS  50 Ø63/51-65mm galv 140 5.512   RS 50 RS PPS/S 50 0.96 2.11 ASF1000500015
SLFRS  68 Ø83/69,5-65mm galv 155 6.102   RS 68 RS PPS/S 68 1.26 2.78 ASF1000680015
SLFRS  75 Ø89/76,5-65mm galv 165 6.496   RS 75 RS PPS/S 75 1.35 2.97 ASF1000750015
SLFRS  100 Ø114/101-65mm galv 195 7.677   RS 100 RS PPS/S 100 1.79 3.95 ASF1001000015
SLFRS  125 Ø140/126-65mm galv 213 8.386   RS 125 RS PPS/S 125 2.13 4.7 ASF1001250015
SLFRS  150 Ø164/151-65mm galv 236 9.291   RS 150 RS PPS/S 150 2.41 5.31 ASF1001500015

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TP. Hồ Chí Minh

My status

Đà Nẵng

My status

Hà Nội   

My status

NHÃN HIỆU

LƯỢT TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter