LOẠI SRC

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
LOẠI SRC
Giá:
Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
+ Thép sơn, bán kính góc 20mm
               
Frame Frame
openings
Packing space
(mm)
External dimensions (D=60 mm) Weight Art. No.
HxW (mm) HxW (in) (kg) (lb)
SRC 2x1 r20 primed 1 60 x 120 121 x 141 4.764 x 5.551 2.2 4.938 SRC2000020112
SRC 2x2 r20 primed 2 60 x 120 121 x 271 4.764 x 10.669 3.9 8.488 SRC2000020212
SRC 2x3 r20 primed 3 60 x 120 121 x 402 4.764 x 15.827 5.5 12.037 SRC2000020312
SRC 2x4 r20 primed 4 60 x 120 121 x 532 4.764 x 20.945 7.1 15.609 SRC2000020412
SRC 2x5 r20 primed 5 60 x 120 121 x 663 4.764 x 26.102 8.7 19.158 SRC2000020512
SRC 2x6 r20 primed 6 60 x 120 121 x 793 4.764 x 31.220 10.3 22.707 SRC2000020612
SRC 4x1 r20 primed 1 120 x 120 180 x 141 7.077 x 5.551 2.8 6.151 SRC4000020112
SRC 4x2 r20 primed 2 120 x 120 180 x 271 7.077 x 10.669 4.7 10.318 SRC4000020212
SRC 4x3 r20 primed 3 120 x 120 180 x 402 7.077 x 15.827 6.6 14.484 SRC4000020312
SRC 4x4 r20 primed 4 120 x 120 180 x 532 7.077 x 20.945 8.5 18.629 SRC4000020412
SRC 4x5 r20 primed 5 120 x 120 180 x 663 7.077 x 26.102 10.3 22.796 SRC4000020512
SRC 4x6 r20 primed 6 120 x 120 180 x 793 7.077 x 31.220 12.2 26.962 SRC4000020612
SRC 4x7 r20 primed 7 120 x 120 180 x 924 7.077 x 36.378 14.1 31.129 SRC4000020712
SRC 4x8 r20 primed 8 120 x 120 180 x1054 7.077 x 41.496 16 35.296 SRC4000020812
SRC 4x9 r20 primed 9 120 x 120 180 x 1185 7.077 x 46.654 17.9 39.44 SRC4000020912
SRC 6x1 r20 primed 1 180 x 120 238 x 141 9.370 x 5.551 3.3 7.363 SRC6000020112
SRC 6x2 r20 primed 2 180 x 120 238 x 271 9.370 x 10.669 5.5 12.147 SRC6000020212
SRC 6x3 r20 primed 3 180 x 120 238 x 402 9.370 x 15.827 7.7 16.909 SRC6000020312
SRC 6x4 r20 primed 4 180 x 120 238 x 532 9.370 x 20.945 9.8 21.671 SRC6000020412
SRC 6x5 r20 primed 5 180 x 120 238 x 663 9.370 x 26.102 12 26.455 SRC6000020512
SRC 6x6 r20 primed 6 180 x 120 238 x 793 9.370 x 31.220 14.2 31.217 SRC6000020612
SRC 6x7 r20 primed 7 180 x 120 238 x 924 9.370 x 36.378 16.3 35.979 SRC6000020712
SRC 6x8 r20 primed 8 180 x 120 238 x 1054 9.370 x 41.496 18.5 40.763 SRC6000020812
SRC 6x9 r20 primed 9 180 x 120 238 x 1185 9.370 x 45.654 20.8 45.525 SRC6000020912
SRC 8x1 r20 primed 1 240 x 120 298 x 141 11.732 x 5.551 3.9 8.620 SRC8000020112
SRC 8x2 r20 primed 2 240 x 120 298 x 271 11.732 x 10.669 6.1 13.382 SRC8000020212
SRC 8x3 r20 primed 3 240 x 120 298 x 402 11.732 x 15.827 8.2 18.144 SRC8000020312
SRC 8x4 r20 primed 4 240 x 120 298 x 532 11.732 x 20.945 10.4 22.928 SRC8000020412
SRC 8x5 r20 primed 5 240 x 120 298 x 663 11.732 x 26.102 12.6 27.69 SRC8000020512
SRC 8x6 r20 primed 6 240 x 120 298 x 793 11.732 x 31.220 14.7 32.452 SRC8000020612
+ Thép sơn, bán kính góc 40mm
               
Frame Frame
openings
Packing space
(mm)
External dimensions (D=60 mm) Weight Art. No.
HxW (mm) HxW (in) (kg) (lb)
SRC 4x1 r40 primed 1 120 x 120 180 x 141 7.077 x 5.551 2.8 6.151 SRC4000040112
SRC 4x2 r40 primed 2 120 x 120 180 x 271 7.077 x 10.669 4.7 10.318 SRC4000040212
SRC 4x3 r40 primed 3 120 x 120 180 x 402 7.077 x 15.827 6.6 14.484 SRC4000040312
SRC 4x4 r40 primed 4