LOẠI SLF

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
LOẠI SLF
Giá:
Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
+ Thép sơn
Sleeve Flange diameter  Fits Weight  Art. No.
Ø (mm) Ø (in) R RS RS PPS/S (kg) (lb)
SLFR 70 Ø83/71,5-55mm primed 160 6.299 R 70     1.05 2.31 ASFR100700012
SLFR 75 Ø89/76,5-55mm primed 165 6.496 R 75     1.2 2.63 ASFR100750012
SLFR 100  Ø114/101-55mm primed 195 7.677 R 100     1.58 3.48 ASFR101000012
SLFR 125  Ø140/126-55mm primed 213 8.386 R 125     1.82 4 ASFR101250012
SLFR 127  Ø140/128-55mm primed 213 8.386 R 127     1.67 3.68 ASFR101270012
SLFR 150  Ø164/151-55mm primed 236 9.291 R 150     2.1 4.63 ASFR101500012
SLFR 200  Ø214/201-55mm primed 290 11.417 R 200     2.78 6.13 ASFR102000012
SLFRS  25 Ø34/25,5-35mm primed 96 3.78   RS 25   0.26 0.58 ASF1000250012
SLFRS  31 Ø40/31,5-35mm primed 102 4.016   RS 31 RS PPS/S 31 0.3 0.65 ASF1000310012
SLFRS  43 Ø52/44-65mm primed 110 4.331   RS 43 RS PPS/S 43 0.5 1.1 ASF1000430012
SLFRS  50 Ø63/51-65mm primed 140 5.512   RS 50 RS PPS/S 50 0.93 2.05 ASF1000500012
SLFRS  68 Ø83/69,5-65mm primed 155 6.102   RS 68 RS PPS/S 68 1.23 2.72 ASF1000680012
SLFRS  75 Ø89/76,5-65mm primed 165 6.496   RS 75 RS PPS/S 75 1.33 2.93 ASF1000750012
SLFRS  100 Ø114/101-65mm primed 195 7.677   RS 100 RS PPS/S 100 1.76 3.87 ASF1001000012
SLFRS  125 Ø140/126-65mm primed 213 8.386   RS 125 RS PPS/S 125 2.07 4.56 ASF1001250012
SLFRS  150 Ø164/151-65mm primed 236 9.291   RS 150 RS PPS/S 150 2.34 5.16 ASF1001500012
SLFRS  175 Ø189/176-65mm primed 255 10.039   RS 175   2.3 5.07 ASFR101750012
SLFRS  200 Ø214/201-65mm primed 290 11.417   RS 200   2.78 6.13 ASFR100020012
SLFRS  225 Ø240/227-55mm primed 320 12.598   RS 225   3.35 7.39 5ASF000005709
SLFRS  250 Ø264/252-55mm primed 345 13.583   RS 250   3.7 8.16 ASF1002500012
SLFRS  300 Ø314/302-55mm primed 395 15.551   RS 300   4.4 9.7 ASF1003000012
SLFRS  350 Ø364/352-55mm primed 445 17.52   RS 350   5 11.02 ASF1003500012
SLFRS  400 Ø414/402-55mm primed 495 19.488   RS 400   5.7 12.57 ASF1004000012
SLFRS  450 Ø464/452-55mm primed 544 21.417   RS 450   6.4 14.11 ASF1004500012
SLFRS  500 Ø514/502-55mm primed 595 23.425   RS 500   7.6 16.76 ASF1005000012
SLFRS  550 Ø564/552-55mm primed 645 25.394   RS 550   8.4 18.52 ASF1005500012
SLFRS  600 Ø614/602-55mm primed 695 27.362   RS 600   9.1 20.06 ASF1006000012
SLFRS  644 Ø658/646-55mm primed 739 29.094   RS 644   9.7 21.38 ASF1006440012
 
+ Thép mạ kẽm
Sleeve Flange diameter  Fits Weight  Art. No.
Ø (mm) Ø (in) R RS RS PPS/S (kg) (lb)
SLFR 70 Ø83/71,5-55mm galv 160 6.299 R 70     1.08 2.37 ASFR100700015
SLFR 75 Ø89/76,5-55mm galv 165 6.496 R 75     1.23 2.71 ASFR100750015
SLFR 100  Ø114/101-55mm galv 195 7.677 R 100     1.61 3.55 ASFR101000015
SLFR 125  Ø140/126-55mm galv 213 8.386 R 125     1.91 4.2 ASFR101250015
SLFR 127  Ø140/128-55mm galv 213 8.386 R 127     1.73 3.81 ASFR101270015
SLFR 150  Ø164/151-55mm galv 236 9.291