LOẠI SLEEV-IT ™ WATERTIGHT PENETRATION SEAL

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
LOẠI SLEEV-IT ™ WATERTIGHT PENETRATION SEAL
Giá:
Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Seal For pipe diameter Aperture dim. ±5mm (0.197') Weight Art.No
ɸ (mm) ɸ (in) ɸ  (mm) ɸ   (mm) (kg) (lb)
Sleev-it WT - MAR16M - METRIC 16 0.63 41 1.614 0.25 0.551 106315
Sleev-it WT - MAR20M - METRIC 20 0.787 49 0.929 0.32 0.705 106316
Sleev-it WT - MAR25M - METRIC 25 0.984 51 2.008. 0.34 0.750 106319
Sleev-it WT - MAR32M - METRIC 32 1.26 58 2.283 0.37 0.81 6 106322
Sleev-it WT - MAR40M - METRIC 40 1.575 69 2.717 0.41 0.904 106325
Sleev-it WT - MARSOM - INCH / 1.5" 48.3 1.968 79 3.110. 0.48 1.058 106359
Sleev-it WT - MARSOM - METRIC 50 1.902 79 3.110. 0.47 1.036 106328
Sleev-it WT - MAR60M - INCH / 2" 60.3 2.374 90 3.543 0.52 1.03 6 106362
Sleev-it WT - MAR63M - METRIC 63 2.480 93 3.661. 0.53 1.168 106331
Sleev-it WT - MAR75M - METRIC 75 2.953 112 4.409 0.72 1.587 106334
Sleev-it WT - MAR90M - INCH / 3" 88.9 3.49 134 5.28 0.98 2.16 106365
Sleev-it WT - MAR90M - METRIC 90 3.543 132 5.197 0.95 2.094 106337
Sleev-it WT - MAR110M - METRIC 110 4.49 153 6.024 1.2 2.646 106341
Sleev-it WT - MAR115M - INCH / 4" 114.3 4.331 152 5.984 1.16 2.557 106371
Sleev-it WT - MAR125M - METRIC 125 4.921 172 6.772 1.35 2.976 106344
Sleev-it WT - MAR140M - METRIC 140 5.512 180 7.087 1.5 3.307 106347
Sleev-it WT - MAR160M - METRIC 160 6.299 215 8.465 1.82 4.012 106350
Sleev-it WT - MAR169M - INCH / 6" 168.3 6.623 225 8.858 2 4.409 106373
Sleev-it WT - MAR200M - METRIC 200 7.874 250 9.843 2.6 5.732 106353
Sleev-it WT - MAR219M - INCH / 8" 21 9.1 8.626 286 11.3 3.5 7.716 106375
Sleev-it WT - MAR225M - METRIC 225 8.858 290 11.417 3.7 8.157 106356
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: (028).3978 2976