LOẠI SLEEV-IT ™ FIRE PENETRATION SEAL

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
LOẠI SLEEV-IT ™ FIRE PENETRATION SEAL
Giá:
Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Seal For pipe diameter Aperture dim. ±4mm (0.157') Weight Art.No
ɸ (mm) ɸ (in) ɸ (mm) ɸ  (mm) (kg) (lb)
Sleev-it FC - MAR16M 16 0.63 22 0.866 0.09 0.198 106239
Sleev-it   FC - MAR20M 20 0.878 26 1.024 0.13 0.287 106245
Sleev-it FC - MAR25M 25 0.984 31 1.220 0.15 0.331 106247
Sleev-it FC - MAR32M 32 1.26 38 1.496 0.17 0.375 106249
Sleev-it FC - MAR40M 40 1.575 46 1.811 0.2 0.441 106251
Sleev-it FC - MARSOM 11.5") 483 1.902 54 2.126 0.36 0.794 106253
Sleev-it FC - MAR60M f2") 603 2.374 66 2.598 0.4 0.882 106255
Sleev-it FC - MAR63M 63 2.48 69 2.717 0.41 0.90º 106257
Sleev-it FC - MAR66M 66 2.598 72 2.835 0.5 1.102 117916
Sleev-it FC - MAR75M 75 2.953 81 3.189 0.55 1.213 106259
Sleev-it FC - MAR82M 82 3.228 88 3.465 0.6 1.323 117919
Sleev-it FC - MAR90M f3") 889 3.5 95 3.740 0.67 1.477 106261
Sleev-it  FC - MAR110M 0 4.331 116 4.567 0.83 1.830 106263
Sleev-it FC - MAR115M f4") 43 4.5 120 4.724 0.83 1.830 106265
Sleev-it  FC - MAR125M !25 4.921 131 5.157 0.91 2.006 106267
Sleev-it  FC - MAR140M 40 5.512 146 5.748 1.05 2.315 106269
Sleev-it  FC - MAR160M   6.3 166 6.535 1.3 2.866 106271
Sleev-it FC - MAR169M f6") !683 6.63 174 6.850 1.37 3.020 106273
Sleev-it  FC - MAR200M 200 7.87 206 8.11 1.86 4.1 106275
Sleev-it FC - MAR219M f8") 2 9 8.63 225 8.858 1.95 4.299 106278
Sleev-it  FC - MAR225M 225 8.86 231 9.094 2.07 4.563 106280
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: (028).3978 2976