LOẠI SL PPS

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
LOẠI SL PPS
Giá:
Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sleeve External dimensions  Length Weight  Art. No.
Ø (mm) Ø (in) (mm) (in) (kg) (lb)
SLPPS 31 Ø40/31.5-156MM PRIMED 40 1.575 156 6.142 0.55 1.22 5ASL000005820
SLPPS 43 Ø52/44-156MM PRIMED 52 2.047 156 6.142 0.74 1.63 5ASL000005500
SLPPS 50 Ø63/51-156MM PRIMED 63 2.48 156 6.142 1.32 2.9 5ASL000003416
SLPPS 68 Ø83/69.5-156MM PRIMED 83 3.268 156 6.142 2.05 4.51 5ASL000004742
SLPPS 75 Ø89/76.5-156MM PRIMED 89 3.504 156 6.142 2.02 4.45 5ASL000003445
SLPPS 100 Ø114/101-156MM PRIMED 114 4.488 156 6.142 2.69 5.93 5ASL000003519
SLPPS 125 Ø140/126-156MM PRIMED 140 5.512 156 6.142 3.58 7.9 5ASL000003446
SLPPS 150 Ø164/151-156MM PRIMED 164 6.457 156 6.142 3.94 8.68 5ASL000003417
SLPPS 175 Ø189/176-156MM PRIMED 189 7.441 156 6.142 4.56 10.06 5ASL000003769
SLPPS 200 Ø214/201,5-156MM PRIMED 214 8.425 156 6.142 5 11.01 5ASL000005458
SLPPS 225 Ø239/227-400MM PRIMED 239 9.409 400 15.748 13.79 30.4 5ASL000011648
SLPPS 250 Ø264/252-400MM PRIMED 264 10.394 400 15.748 15.27 33.66 5ASL000010621
SLPPS 300 Ø314/302-400MM PRIMED 314 12.362 400 15.748 18.23 40.19 5SLPPS0011514
SLPPS 350 Ø364/352-400MM PRIMED 364 14.331 400 15.748 21.19 46.71 109368
SLPPS 400 Ø414/402-400MM PRIMED 414 16.299 400 15.748 24.15 53.24 105698
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: (028).3978 2976