LOẠI SL

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
LOẠI SL
Giá:
Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
+ Thép sơn                
Sleeve External dimensions  Fits Weight  Art. No.
Ø (mm) Ø (in) R RS RS PPS/S (kg) (lb)
SLR 70 Ø83/71.5-55mm primed 83 3.262 R 70     0.58 1.27 ASLR100700012
SLR 75 Ø89/76.5-55mm primed 89 3.498 R 75     0.72 1.58 ASLR100750012
SLR 100  Ø114/101-55mm primed 114 4.48 R 100     0.93 2.05 ASLR101000012
SLR 125  Ø140/126-55mm primed 140 5.502 R 125     1.17 2.59 ASLR101250012
SLR 127  Ø140/128-55mm primed 140 5.502 R 127     1.01 2.23 ASLR101270012
SLR 150  Ø164/151-55mm primed 164 6.445 R 150     1.38 3.04 ASLR101500012
SLR 200  Ø214/201-55mm primed 214 8.41 R 200     1.8 3.97 ASLR102000012
SLRS  25 Ø34/25.5-35mm primed 34 1.339   RS 25   0.11 0.24 ASL1000250012
SLRS  31 Ø40/31.5-35mm primed 40 1.575   RS 31 RS PPS/S 31 0.14 0.3 ASL1000310012
SLRS  43 Ø52/44-65mm primed 52 2.047   RS 43 RS PPS/S 43 0.31 0.68 ASL1000430012
SLRS  50 Ø63/51-65mm primed 63 2.48   RS 50 RS PPS/S 50 0.54 1.19 ASL1000500012
SLRS  68 Ø83/69.5-65mm primed 83 3.268   RS 68 RS PPS/S 68 0.81 1.79 ASL1000680012
SLRS  75 Ø89/76.5-65mm primed 89 3.504   RS 75 RS PPS/S 75 0.83 1.83 ASL1000750012
SLRS  100 Ø114/101-65mm primed 114 4.488   RS 100 RS PPS/S 100 1.1 2.43 ASL1001000012
SLRS  125 Ø140/126-65mm primed 140 5.512   RS 125 RS PPS/S 125 1.5 3.31 ASL1001250012
SLRS  150 Ø164/151-65mm primed 164 6.457   RS 150 RS PPS/S 150 1.63 3.58 ASL1001500012
SLRS  175 Ø189/176-65mm primed 189 7.441   RS 175   1.6 3.53 ASLR100017512
SLRS  200 Ø214/201-65mm primed 214 8.425   RS 200   1.8 3.97 ASLR100020012
SLRS  225 Ø239/227-55mm primed 239 9.409   RS 225   1.9 4.19 ASL1002250012
SLRS  250 Ø264/252-55mm primed 264 10.394   RS 250   2.1 4.63 ASL1002500012
SLRS  300 Ø314/302-55mm primed 314 12.362   RS 300   2.5 5.51 ASL1003000012
SLRS  350 Ø364/352-55mm primed 364 14.331   RS 350   2.9 6.39 ASL1003500012
SLRS  400 Ø414/402-55mm primed 414 16.299   RS 400   3.3 7.28 ASL1004000012
SLRS  450 Ø464/452-55mm primed 464 18.268   RS 450   3.7 8.16 ASL1004500012
SLRS  500 Ø514/502-55mm primed 514 20.236   RS 500   4.1 9.04 ASL1005000012
SLRS  550 Ø564/552-55mm primed 564 22.205   RS 550   4.5 9.92 ASL1005500012
SLRS  600 Ø614/602-55mm primed 614 24.173   RS 600   4.9 10.8 ASL1006000012
SLRS  644 Ø658/646-55mm primed 658 25.906   RS 644   5.3 11.68 ASL1006440012
                 
+ Thép không gỉ AISI 316                
Sleeve External dimensions  Fits Weight  Art. No.
ØxD (mm) ØxD (in) R RS RS PPS/S (kg) (lb)
SLR 70 Ø83/71.5-55mm AISI 316 83 3.262 R 70     0.6 1.32 ASLR100700021
SLR 75 Ø89/76.5-55mm AISI 316 89 3.498 R 75     0.71 1.57 ASLR100750021
SLR 100  Ø114/101-55mm  AISI316 114 4.48 R 100     0.96 2.12 ASLR101000021
SLR 125  Ø140/126-55mm AISI 316 140 5.502 R 125     1.21 2.66 ASLR101250021
SLR 127  Ø140/128-55mm AISI 316 140 5.502 R 127