LOẠI SK

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
LOẠI SK
Giá:
Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Thông số kỹ thuật              
               
Frame Frame openings Packing space External dimensions (D=100mm) weight Art. No.
(mm) H x W (mm) H x w (in) (kg) (lb)
SK 2x1 primed 1 60 x 120 121 x  141 4.764 x 5.551 4.4 9.612 5SK0000002074
SK 2x2 primed 2 60 x 120 121 x 271 4.764 x 10.669 7.1 15.675 5SK0000003137
SK 2x3 primed 3 60 x 120 121 x 402 4.764 x 15.827 9.9 21.738 5SK0000003138
SK 2x4 primed 4 60 x 120 121 x 532 4.764 x 20.945 12.6 27.800 5SK0000003148
               
SK 4x1 primed 1 120 x 120  180 x  141 7.087 x 5.551 5.4 11.905 5SK0000004398
SK 4x2 primed 2 120 x 120  180 x  271 7.087 x 10.669 8.4 18.585 5SK0000003139
SK 4x3 primed 3 120 x 120  180 x 402 7.087 x 15.827 11.5 25.243 5SK0000003140
SK 4x4 primed 4 120 x 120  180 x 532 7.087 x 20.945 14.5 31.923 5SK0000003141
               
SK 6x1 primed 1 180 x 120 238 x  141 9.370 x 5.551 5.2 11.464 5SK0000004397
SK 6x2 primed 2 180 x 120 238 x 271 9.370 x 10.669 8.2 18.298 5SK0000004504
SK 6x3 primed 3 180 x 120 238 x 402 9.370 x 15.827 11 24.251 5SK0000004399
SK 6x4 primed 4 180 x 120 238 x 532 9.370 x 20.945 14.3 31.526 5SK0000004400
               
SK 8x1 primed 1 240 x 120 298 x  141 11.732 x 5.551 7.5 16.535 5SK0000004915
SK 8x2 primed 2 240 x 120 298 x 271 11.732 x 10.669 12.4 27.315 5SK0000003145
SK 8x3 primed 3 240 x 120 298 x 402 11.732 x  15.827 17.3 38.118 5SK0000003146
SK 8x4 primed 4 240 x 120 298 x 532 11.732 x 20.945 22.2 48.899 5SK0000003147
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: (028).3978 2976