LOẠI SE PPS

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
LOẠI SE PPS
Giá:
Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

 

 

Frame  External dimensions (D=100 mm) Weight Art. No.
HxW (mm) HxW (in) (kg) (lb)
SE PPS  2x1 galv 195 x 215 7.677  x 8.465 0.8 1.653 5PPSE00003323
SE PPS  2x2 galv 195 x 345 7.677  x 13.583 1.2 2.668 5PPSE00003324
SE PPS  2x3 galv 195 x 476 7.677  x 18.740 1.7 3.704 5PPSE00005088
SE PPS  2x4 galv 195 x 606 7.677  x 23.858 2.7 4.718 5PPSE00005089
SE PPS  3x1 galv 254 x 155 9.999  x 6.102 0.7 1.543 5PPSE00003320
SE PPS  4x1 galv 254 x 215 9.999  x 8.465 0.9 1.984 5PPSE00003325
SE PPS  4x2 galv 254 x 345 9.999  x 13.583 1.5 3.197 5PPSE00003326
SE PPS  4x3 galv 254 x 476 9.999  x 18.740 2 4.431 5PPSE00003327
SE PPS  4x4 galv 254 x 606 9.999  x 23.858 2.6 5.644 5PPSE00005090
SE PPS  5x1 galv 312 x 155 12.283 x 6.102 1.0 2.094 5PPSE00003321
SE PPS  6x1 galv 312 x 215 12.283 x 8.465 1.1 2.315 5PPSE00003328
SE PPS  6x2 galv 312 x 345 12.283 x 13.583 1.7 3.748 5PPSE00003329
SE PPS  6x3 galv 312 x 476 12.283 x 18.740 2.4 5.181 5PPSE00003330
SE PPS  6x4 galv 312 x 606 12.283 x 23.858 3 6.614 5PPSE00003331
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: (028).3978 2976