LOẠI SBTB

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
LOẠI SBTB
Giá:
Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Frame  Frame
openings
 Packing space
(mm)
External dimensions (D=200 mm) Weight Art. No.
HxW (mm) HxW (in) (kg) (lb)
SBTB 2x1 primed 1 60 x 120 121  x 141 4.764 x 5.531 7.2 15.939 5SBT000003961
SBTB 2x2 primed 2 60 x 120 121  x 271 4.764 x 10.669 12 26.389 SBTB020000212
SBTB 2x3 primed 3 60 x 120 121  x 402 4.764 x 15.827 16.7 36.839 SBTB020000312
SBTB 2x4 primed 4 60 x 120 121  x 532 4.764 x 20.945 21.5 47.289 SBTB020000412
SBTB 4x1 primed 1 120  x 120 180  x 141 7.087 x 5.531 8.9 19.709 5S00000004392
SBTB 4x2 primed 2 120  x 120 180  x 271 7.087 x 10.669 14.2 31.372 SBTB040000212
SBTB 4x3 primed 3 120  x 120 180  x 402 7.087 x 15.807 19.5 43.034 SBTB040000312
SBTB 4x4 primed 4 120  x 120 180  x 532 7.087 x 20.945 24.8 54.697 SBTB040000412
SBTB 4x5 primed 5 120  x 120 180  x 663 7.087 x 26.083 30.1 66.359 SBTB040000512
SBTB 4x6 primed 6 120  x 120 180  x 793 7.087 x 31.220 35.4 78.022 SBTB040000612
SBTB 6x1 primed 1 180  x 120 238  x 141 9.370 x 5.531 10.6 23.479 5S00000004391
SBTB 6x2 primed 2 180  x 120 238  x 271 9.370 x 10.669 16.5 36.354 5S00000004503
SBTB 6x3 primed 3 180  x 120 238  x 402 9.370 x 15.807 22.3 49.229 5S00000004393
SBTB 6x4 primed 4 180  x 120 238  x 532 9.370 x 20.945 28.2 62.104 5S00000004394
SBTB 6x5 primed 5 180  x 120 238  x 663 9.370 x 26.083 34 74.979 5S00000004528
SBTB 6x6 primed 6 180  x 120 238  x 793 9.370 x 31.220 39.9 87.854 5S00000004500
SBTB 8x1 primed 1 240  x 120 298  x 141 11.732 x 5.531 12.4 27.337 SBTB080000112
SBTB 8x2 primed 2 240  x 120 298  x 271 11.732 x 10.669 18.8 41.469 SBTB080000212
SBTB 8x3 primed 3 240  x 120 298  x 402 11.732 x 15.807 25.2 55.579 SBTB080000312
SBTB 8x4 primed 4 240  x 120 298  x 532 11.732 x 20.945 31.6 69.71 SBTB080000412
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: (028).3978 2976