LOẠI RS X

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
LOẠI RS X
Giá:
Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Kit  Packing space
(mm)
Aperture  dim.
± 1 mm (0.0394")
External dimensions sleeve Weight sleeve Art. No.
Ø (mm) Ø (in) ØxD (mm) ØxD (in) (kg) (lb)
R X 100 galv/galv 60 x 60 146 5.748 155 x 55 6.102  x 2.165 2.2 4.85 RXG0001001018
R X 125 galv/galv 80 x 80 171 6.732 180 x 55 7.087  x 2.165 2.8 6.173 RXG0001251018
R X 150 galv/galv 90 x 90 200 7.874 209 x 55 8.228  x 2.165 3.5 7.716 RXG0001501018
R X 200 galv/galv 120 x 120 251 9.882 260 x 55 10.236 x 2.165 4.6 10.141 RXG0002001018
R X 75 AISI 316/galv 40 x 40 116 4.567 125 x 55 4.921  x 2.165 1.6 3.527 RXG0000751021
R X 100 AISI 316/galv 60 x 60 146 5.748 155 x 55 6.102  x 2.165 2.2 4.85 RXG0001001021
R X 125 AISI 316/galv 80 x 80 171 6.732 180 x 55 7.087  x 2.165 2.8 6.173 RXG0001251021
R X 150 AISI 316/galv 90 x 90 200 7.874 209 x 55 8.228  x 2.165 3.5 7.716 RXG0001501021
R X 200 AISI 316/galv 120 x 120 251 9.882 260 x 55 10.236 x 2.165 4.6 10.141 RXG0002001021
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: (028).3978 2976