LOẠI RS OMD

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
LOẠI RS OMD
Giá:
Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Seal For cable/pipe For hole demeter Weight Art. No.
(mm) (in) Ø (mm) Ø (in) (kg) (lb)
RS 25 OMD AISI 316 0+3,6-12 0+0.142-0.472 25-30 0.984-1.181 0.05 0.121 RSO0100251021
RS 31 OMD AISI 316 0+4-17 0+0.157-0.669 31.5-35.5 1.240-1.398 0.06 0.132 RSO0100311021
RS 43 OMD AISI 316 0+4-23 0+0.157-0.906 43.5-51.0 1.713-2.008 0.2 0.441 RSO0100431021
RS 50 OMD AISI 316 0+8-30 0+0.315-1.181 50.5-58.0 1.988-2.283 0.3 0.661 RSO0100501021
RS 68 OMD AISI 316 0+26-48 0+1.024-1.890 69.0-76.5 2.717-3.012 0.5 1.102 RSO0100681021
RS 100 OMD AISI 316 0+48-70 0+1.890-2.756 101.0-108.0 3.976-4.252 1 2.205 RSO0101001021
RS 125 OMD AISI 316 0+66-98 0+2.598-3.858 126.0-143.0 4.961-5.630 1.9 4.058 RSO0101251021
RS 100 OMD AISI 316 woc 48-70 1.890-2.756 101.0  - 108.0 3.976  - 4.252 0.9 1.984 RSO0001001021
RS 125 OMD AISI 316 woc 66-98 2.598-3.858 126.0  - 143.0 4.961  - 5.630 1.2 2.756 RSO0001251021
RS 150 OMD AISI 316 woc 93-119 3.661-4.685 151.0  - 168.0 5.945  - 6.614 1.6 3.417 RSO0001501021
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: (028).3978 2976