LOẠI R

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
LOẠI R
Giá:
Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
* Mạ kẽm            
Frame   Packing space
(mm)
For hole diameter Weight Art. No.
 Ø (mm)  Ø (in) (kg) (lb)
R 100 galv 60 x 60 100-102 3.937-4.016 0.7 1.499 R000001001018
R 125 galv 80 x 80 125-127 4.921-5.000 1.1 2.447 R000001251018
R 127 galv 80 x 80 127-129 5.000-5.079 1.1 2.447 R000001271018
R 150 galv 90 x 90 150-152 5.906-5.984 1.6 3.638 R000001501018
R 200 galv 120 x 120 200-202 7.874-7.953 2.6 5.732 R000002001018
             
* Thép không gỉ AISI 316          
Frame   Packing space
(mm)
For hole diameter Weight Art. No.
 Ø (mm)  Ø (in) (kg) (lb)
R 70 AISI 316 40 x 40 70-72 2.756-2.835 0.5 1.014 R000000701021
R 75 AISI 316 40 x 40 75-77 2.953-3.031 0.5 1.102 R000000751021
R 100 AISI 316 60 x 60 100-102 3.937-4.016 0.6 1.499 R000001001021
R 125 AISI 316 80 x 80 125-127 4.921-5.000 1.1 2.447 R000001251021
R 127 AISI 316 80 x 80 127-129 5.000-5.079 1.1 2.447 R000001271021
R 150 AISI 316 90 x 90 150-152 5.906-5.984 1.6 3.638 R000001501021
R 200 AISI 316 120 x 120 200-202 7.874-7.953 2.6 5.732 R000002001021
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: (028).3978 2976