LOẠI H3

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
LOẠI H3
Giá:
Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Type: Aperture
ɸ (mm)
Clearance
depth (mm)
Art.no.
H3 150 150 - 152 75 122905
H3 150 woc 150 - 152  75 122906
H3 150 ins. 150 - 152 75 122907
H3 150 ins.woc 150 - 152 75 122908
H3 200 200 - 202 75 122909
H3 200 woc 201 - 202 75 122910
H3 200 ins. 202 - 202 75 122911
H3 200 ins.woc 203 - 202 75 122912
ins. = insertable woc = without core  

 

Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: (028).3978 2976