LOẠI GHM

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
LOẠI GHM
Giá:
Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Frame Frame openings Packing space External dimensions (D=60mm) weight Art. No.
(mm) H x W (mm) H x w (in) (kg) (lb)
GHM 2x1 primed 1 60 x  120 233 x 253 9.173 x 9.961 3.4 7.562 GHM2000000112
GHM 2x2 primed 2 60 x  120 233 x 383 9.173 x 15.079 5.4 11.905 GHM2000000212
GHM 2x3 primed 3 60 x  120 233 x 514 9.173 x 20.236 7.4 16.218 GHM2000000312
GHM 4x1 primed 1 120 x 120 292 x 253 11.496 x 9.961 4.1 9.039 GHM4000000112
GHM 4x2 primed 2 120 x 120 292 x 383 11.496 x 15.079 6.3 13.977 GHM4000000212
GHM 4x3 primed 3 120 x 120 292 x 514 11.496 x 20.236 8.6 18.938 GHM4000000312
GHM 6x1 primed 1 180 x 120 350 x 253 13.780 x 13.961 4.8 10.516 GHM6000000112
GHM 6x2 primed 2 180 x 120 350 x 383 13.780 x 15.079 7.3 16.072 GHM6000000212
GHM 6x3 primed 3 180 x 120 350 x 514 13.780 x 20.236 9.8 21.627 GHM6000000312
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: (028).3978 2976