LOẠI GE

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
LOẠI GE
Giá:
Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Frame External dimensions (D=100mm) weight Art. No.
H x W (mm) H x w (in) (kg) (lb)
GE 2x1 galv 21 5 x 234 8.465 x 9.213 0.5 1.046 GE02000000118
           
GE 4x1 galv 274 x 234 10.787 x 9.213 0.6 1.2 2 GE04000000118
GE 4x2 galv 274 x 365 10.787 x  14.370 0.8 1.74 GE04000000218
GE 4x3 galv 274 x 496 10.787 x 19.528 1 2.233 GE04000000318
GE 4x4 galv 274 x 62 7 10.787 x 24.685 1.3 2.71 GE04000000418
GE 4x5 galv 274 x 758 10.787 x 29.843 1.5 3.233 GE04000000518
GE 4x6 galv 274 x 889 10.787 x 35.000 1.7 3.203. GE04000000618
           
GE 6x1 galv 332 x 234 13.780 x 9.213 0.7 1 .479 GE06000000118
GE 6x2 galv 332 x 365 13.780 x 14.370 0.9 1.964 GE06000000218
GE 6x3 galv 332 x 496 13.780 x 19.528 1.1 2.449 GE06000000318
GE 6x4 galv 332 x 62 7 13.780 x 24.685 1.3 2.935 GE06000000418
GE 6x5 galv 332 x 758 13.780 x 29.843 1.6 3.420 GE06000000518
GE 6x6 galv 332 x 889 13.780 x 35.000 1.7 3.905 GE06000000618
           
GE 8x1 galv 392 x 234 16.142 x 9.213 0.8 1.701 GE08000000118
GE 8x2 galv 392 x 365 16.142 x 14.370 1 . 2.186 GE08000000218
GE 8x3 galv 392 x 496 16.142 x  19.528 1 .2 2.672 GE08000000318
GE 8x4 galv 392 x 62 7 16.142 x 24.685 1.4 3.157 GE08000000418
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: (028).3978 2976