LOẠI ENTRY PLATES

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
LOẠI ENTRY PLATES
Giá:
Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Preholed entry plates External dimensions weight Art. No.
H x W (mm) H x w (in) (kg) (lb)
EP R 2 (for 1 CF 16) 339 x 149 13.346 x 5.866 0.65 1.433 EP00010020012
EP R 3 (for 2 CF 16) 530 x 149 20.866 x 5.866 0.95 2.094 EP00010030012
EP B CF 16 (cover for CF 16) 222 x 80 8.740 x 3.150 0.35 0.014 EPB0010011612
EP R 1 (for 2 RG M63) 330 x 90 12.992 x 3.543 0.35 0.772 EP00010010012
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: (028).3978 2976