LOẠI CRL

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
LOẠI CRL
Giá:
Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
kit Number of
cables/pipes
Diameter range and number of
cables/pipes
Weight Art No
0+4-16.5mm
0+0.175-0.650 in
(CM22w66)
0+10-29mm
0+0.394-1.142 in
(CM33w66
0+24-54 mm
0+0.945-2.126 in
(CM66)
(kg) (lb)
CRL 4"/1 1     1 cables/pipes 0.6 1.323 102997
CRL 4"/4 4   4 cables/pipes   0.6 1.323 102993
CRL 4"/5 5 3 cables/pipes 2 cables/pipes   0.6 1.323 102994
CRL 4"/9 9 9 cables/pipes     0.6 1.323 102995
CRL 5"/1 1     1 cables/pipes 0.95 2.094 CRLOOOSO 10012
CRL 5"/4 4   4 cables/pipes   0.95 2.094 CRL0005040012
CRL 5"/5 5 3 cables/pipes 2 cables/pipes   0.95 2.094 CRL0005050012
CRL 5"/9 9 9 cables/pipes     0.95 2.094 CRL0005090012
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: (028).3978 2976