LOẠI CF 8/CF 32

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
LOẠI CF 8/CF 32
Giá:
Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Kit Diameter range and number of cables/pipes External dimensions Weight Art No
  HxW(mm) HxW(in) (kg) (lb)  
  0+3.5-10.5 0+3.5-16.5 0+10.0-32.5 0+9.5-32.5          
  0+0.138-0.413 0+0.138-0.650  0+0.394-0.984 0+0.374-1.280  
  (CM 15W40) (CM 20w40) (CM33w40 (CM 40 10-32)  
CF 8/5   4 cables/pipes   1 cables/pipes 140 x 75 5.512 x 2.952 0.7 1.543 CKT8000000005
CF 8/8   8 cables/pipes     140 x 75 5.512 x 2.952 0.7 1.543 CKT8000000008
CF 8/9 6 cables/pipes 2 cables/pipes 1 cables/pipes   140 x 75 5.512 x 2.952 0.7 1.543 CKT0000000009
CF 32/2   16 cables/pipes   4 cables/pipes 230 x 130 9.055 x 5.118 2.0 4.409 CKT3200000020
CF 32/32   32 cables/pipes     230 x 130 9.055 x 5.118 2.0 4.409 CKT3200000032
CF 32/41 24 cables/pipes 16 cables/pipes   1 cables/pipes 230 x 130 9.055 x 5.118 2.0 4.409 CKT3200000041
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: (028).3978 2976