LOẠI CF 16

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
LOẠI CF 16
Giá:
Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Frame  Frame
openings
 Packing space
(mm)
External dimensions Weight Art. No.    
HxW (mm) HxW (in) (kg) (lb)    
CF 16 1 160 x 40 234 x 93 9.213  x 3.661 1.4 3.086 CSF0000160010    
CF 16 Open 1 160 x 40 234 x 93 9.213  x 3.661 1.4 3.086 CSF1000160010    
CF 16 AISI 304 1 160 x 40 234 x 93 9.213  x 3.661 1.2 2.646 ECF0001600021    
CF 16 AISI 304 Open 1 160 x 40 234 x 93 9.213  x 3.661 1.2 2.646 5CF0000004946    
Kit Number  of
cables/pipes
Diameter range  and number of
cables/pipes
External dimensions Weight Art. No.
0+3.5-10.5 mm
0+0.138-0.413 in
(GM 13,3w40)
0+3.5-16.5 mm
0+0.138-0.650 in
(GM 20w40)
0+9.5-32.5 mm
0+0.374-1.280 in
(GM 40 10-32)
HXW (mm) HXW (in) (kg) (lb)
CF 16/4 4 cables/pipes     4 cables/pipes 234 x 93 9.213  x 3.661 1.7 3.748 CKT0008020004
CF 16/10 10 cables/pipes   8 cables/pipes 2 cables/pipes 234 x 93 9.213  x 3.661 1.7 3.748 CKT0008020010
CF 16/16 16 cables/pipes   16 cables/pipes   234 x 93 9.213  x 3.661 1.7 3.748 CKT0008020016
CF 16/19 19 cables/pipes 12 cables/pipes 6 cables/pipes 1 cable/pipe 234 x 93 9.213  x 3.661 1.7 3.748 CKT0008020119
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: (028).3978 2976