LOẠI B

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
LOẠI B
Giá:
Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Frame   Packing space
(mm)
External dimensions (D=60 mm) Weight Art. No.
HxW (mm) HxW (in) (kg) (lb)
Longside size  2 galv 60 x 120 181 x 40 7.126  x 1.575 0.8 1.653 BLS0000020015
Longside size  4 galv 120 x 120 240 x 40 9.449  x 1.575 1 2.094 BLS0000040015
Longside size  6 galv 180 x 120 298 x 40 11.732 x 1.575 1.2 2.645 BLS0000060015
Longside size  8 galv 240 x 120 358 x 40 14.016 x 1.575 1.4 3.196 BLS0000080015
Part.wall  size  2 galv 60 x 120 181 x 8 7.126  x 0.315 0.7 1.543 BPW0000020015
Part.wall  size 4 galv 120 x 120 240 x 8 9.449  x 0.315 0.9 1.984 BPW0000040015
Part.wall  size 6 galv 180 x 120 298 x 8 11.732 x 0.315 1.2 2.535 BPW0000060015
Part.wall  size 8 galv 240 x 120 358 x 8 14.016 x 0.315 1.4 3.086 BPW0000080015
Shortside 120 galv* width=120 120 x 40 4.724  x 1.575 0.6 1.323 BSH0001200015
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: (028).3978 2976