KIỂU HÀN CR25

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
KIỂU HÀN CR25
Nhãn hiệu: Kumwell
Giá:
Liên hệ

Mã sản phẩm: CR25

Kiểu hàn cọc với cáp

Xem bảng thông số kỹ thuật phía dưới để chọn khuôn hàn, thuốc hàn phù hợp

Xuất xứ: Thái Lan

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

CR25 - Cable To Ground Rod (Horizontal parallel run cable to ground rod)

Rod Size

Conductor Size

Metal Powder (g)

Graphite Mould Type

Handle Clamp Type

Amm

Ainch

Bmm2

Cmm2

14.2

5/8

10

10

65

CR25 – C – 14210

HCC00

16

16

65

CR25 – C -14216

HCC00

25

25

90

CR25 – C -14225

HCC00

35

35

90

CR25 – C -14235

HCC00

50

50

115

CR25 – C -14250

HCC00

70

70

115

CR25 – C -14270

HCC00

70

50

115

CR25 – C -1427050

HCC00

95

95

150

CR25 – C – 14295

HCC00

95

70

150

CR25 – C -1429570

HCC00

95

50

115

CR25 – C -1429550

HCC00

120

120

150

CR25 – C -142120

HCC00

120

95

150

CR25 – C -14212095

HCC00

120

70

150

CR25 – C -14212070

HCC00

120

50

115

CR25 – C -14212050

HCC00

150

150

200

CR25 – C – 142150

HCC00

150

120

200

CR25 – C -142150120

HCC00

150

95

200

CR25 – C -14215095

HCC00

150

70

150

CR25 – C -14215070

HCC00

150

50

150

CR25 – C -14215050

HCC00

185

185

250

CR25 – C -142185

HCC00

185

95

250

CR25 – C -14218595

HCC00

185

70

200

CR25 – C - 14218570

HCC00

240

240

2 x 200

CR25 – C -142240

HCD00

240

95

2 x 200

CR25 – C -14224095

HCD00

240

70

2 x 150

CR25 – C -14224070

HCD00

17.2

3/4

10

10

65

CR25 – C -17210

HCC00

16

16

65

CR25 – C -17216

HCC00

25

25

90

CR25 – C -17225

HCC00

35

35

90

CR25 – C – 17235

HCC00

50

50

115

CR25 – C -17250

HCC00

70

70

150

CR25 – C -17270

HCC00

70

50

150

CR25 – C -1727050

HCC00

95

95

200

CR25 – C -17295

HCC00

95

70

200

CR25 – C -1729570

HCC00

95

50

150

CR25 – C -1729550

HCC00

120

120

250

CR25 – C – 172120

HCC00

120

95

250

CR25 – C -17212095

HCC00

120

70

200

CR25 – C -17212070

HCC00

120