KIỂU HÀN CC4

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
KIỂU HÀN CC4
Nhãn hiệu: Kumwell
Giá:
Liên hệ

Mã sản phẩm: CC4

Kiểu hàn ngã 4 cáp với cáp

Xem bảng thông số kỹ thuật phía dưới để chọn khuôn hàn, thuốc hàn phù hợp

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

CC4-  Cable To Cable (Horizontal cable tap to horizontal cable cross)

Conductor Size

Metal Powder (g)

Graphite Mould Type

Handle Clamp Type

Amm2

Bmm2

10

10

32

*CC4-C-1010

HCC00

16

16

45

*CC4-C-1616

HCC00

25

25

45

*CC4-C-2525

HCC00

35

35

65

*CC4-C-3535

HCC00

25

65

*CC2-C-3525

HCC00

Ф 8 mm

Ф 8 mm

90

*CC4-C-8SC8SC

HCC00

50

50

90

*CC4-C-5050

HCC00

35

90

*CC4-C-5035

HCC00

25

90

*CC4-C-5025

HCC00

Ф 10 mm

Ф 10 mm

115

*CC4-C-10SC10SC

HCC00

70

70

115

*CC4-C-7070

HCC00

50

115

*CC4-C-7050

HCC00

35

115

*CC4-C-7035

HCC00

25

115

*CC4-C-7025

HCC00

95

95

150

*CC4-C-9595

HCC00

70

150

*CC4-C-9570

HCC00

50

115

*CC4-C-9550

HCC00

35

115

*CC4-C-9535

HCC00

25

115

*CC4-C-9525

HCC00

120

120

200

*CC4-C-120120

HCC00

95

200

*CC4-C-12095

HCC00

70

150

*CC4-C-12070

HCC00

50

150

*CC4-C-12050

HCC00

35

115

*CC4-C-12035

HCC00

25

115

*CC4-C-12025

HCC00

150

150

250

CC4-C-150150

HCC00

120

250

CC4-C-150120

HCC00

95

200

CC4-C-15095

HCC00

70

150

CC4-C-15070

HCC00

50

150

CC4-C-15050

HCC00

35

115

CC4-C-15035

HCC00

25

115

CC4-C-15025

HCC00

185

185

2 x 150

CC4-C-185185

HCC00

150

250

CC4-C-185150

HCC00

120

250

CC4-C-185120

HCC00

95

200

CC4-C-18595

HCC00

70

200

CC4-C-18570

HCC00

50

200

CC4-C-18550

HCC00

35

150

CC4-C-18535

HCC00

25

150

CC4-C-18525

HCC00

240

240

2 x 250

CC4-C-240240

HCD00

185

2 x 200

CC4-C-240185

HCD00

150

2 x 200

CC4-C-240150

HCD00

120

2 x 150

CC4-C-240120

HCC00

95