KIỂU HÀN BR2

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
KIỂU HÀN BR2
Nhãn hiệu: Kumwell
Giá:
Liên hệ

Mã sản phẩm:BR2

Kiểu hàn chữ T cọc với băng đồng, băng thép

Xem bảng thông số kỹ thuật phía dưới để chọn khuôn hàn, thuốc hàn phù hợp

Xuất xứ: Thái Lan

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

BR2 - Bus Bar to Ground Rod
(Horizontal thru bus to ground rod)

Conductor Size

Conductor Size

Metal Powder (g)

Graphite Mould Type

Handle Clamp Type

Amm

Ainch

B mm x mm

12.7

1/2

20 x 2

65

BR2-C-127202

HCC00

20 x 3

90

BR2-C-127203

HCC00

20 x 4

90

BR2-C-127204

HCC00

25 x 2

65

BR2-C-127252

HCC00

25 x 3

90

BR2-C-127253

HCC00

25 x 4

90

BR2-C-127254

HCC00

30 x 2

90

BR2-C-127302

HCC00

30 x 3

90

BR2-C-127303

HCC00

40 x 3

90

BR2-C-127403

HCC00

50 x 3

115

BR2-C-127503

HCC00

14.2

5/8

20 x 3

90

BR2-C-142203

HCC00

20 x 4

90

BR2-C-142204

HCC00

25 x 3

90

BR2-C-142253

HCC00

25 x 4

115

BR2-C-142254

HCC00

25 x 5

115

BR2-C-142255

HCC00

25 x 6

150

BR2-C-142256

HCC00

30 x 2

90

BR2-C-142302

HCC00

 

 

30 x 3

115

BR2-C-142303

HCC00

30 x 5

150

BR2-C-142305

HCC00

30 x 6

150

BR2-C-142306

HCC00

31 x 3

115

BR2-C-142313

HCC00

31 x 6

150

BR2-C-142316

HCC00

38 x 3

150

BR2-C-142383

HCC00

38 x 5

150

BR2-C-142385

HCC00

38 x 6

200

BR2-C-142386

HCC00

40 x 3

150

BR2-C-142403

HCC00

40 x 4

150

BR2-C-142404

HCC00

40 x 5

150

BR2-C-142405

HCC00

40 x 6

200

BR2-C-142406

HCC00

50 x 3

200

BR2-C-142503

HCC00

50 x 4

200

BR2-C-142504

HCC00

50 x 5

200

BR2-C-142505

HCC00

50 x 6

250

BR2-C-142506

HCC00

17.2

3/4

20 x 3

150

BR2-C-172203

HCC00

20 x 4

150

BR2-C-172204

HCC00

25 x 3

150

BR2-C-172253

HCC00

25 x 4

200

BR2-C-172254

HCC00

25 x 5

150

BR2-C-172255

HCC00

25 x 6

200

BR2-C-172256

HCC00

30 x 2

150

BR2-C-172302

HCC00

 

 

30 x 3

150

BR2-C-172303

HCC00

30 x 5

200

BR2-C-172305

HCC00

30 x 6

250

BR2-C-172306

HCC00

31 x 3

200

BR2-C-172313

HCC00

31 x 6

250

BR2-C-172316

HCC00

38 x 3

200

BR2-C-172383

HCC00

38 x 5

200