KIỀU HÀN BB41

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
KIỀU HÀN BB41
Nhãn hiệu: Kumwell
Giá:
Liên hệ

Mã sản phẩm:BB41

Kiểu hàn nối băng đồng, băng thép với băng đồng, băng thép

Xem bảng thông số kỹ thuật phía dưới để chọn khuôn hàn, thuốc hàn phù hợp

Xuất xứ: Thái Lan

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

BB41 - Bus Bar to Bus Bar
(Horizontal flat bus bar cross)

Conductor Size

Metal Powder (g)

Graphite Mould Type

Handle Clamp Type

A (mm x mm)

B (mm x mm)

20 x 2

20 x 2

65

BB41–C-202202

HCC00

20 x 3

20 x 3

65

BB41–C-203203

HCC00

20 x 4

20 x 4

90

BB41–C-204204

HCC00

20 x 5

20 x 5

90

BB41–C-205205

HCC00

25 x 2

25 x 2

65

BB41–C-252252

HCC00

25 x 3

25 x 3

65

BB41–C-253253

HCC00

25 x 4

25 x 4

90

BB41–C-254254

HCC00

25 x 5

25 x 5

90

BB41–C-255255

HCC00

25 x 6

25 x 6

115

BB41–C-256256

HCC00

25 x 8

25 x 8

250

BB41–C-258258

HCC00

25 x 12

25 x 12

250

BB41–C-25122512

HCD00

30 x 2

30 x 2

90

BB41–C-302302

HCC00

30 x 3

30 x 3

115

BB41–C-303303

HCC00

30 x 4

30 x 4

115

BB41–C-304304

HCC00

30 x 5

30 x 5

115

BB41–C-305305

HCC00

30 x 6

30 x 6

200

BB41–C-306306

HCC00

31 x 3

31 x 3

115

BB41–C-313313

HCC00

31 x 6

31 x 6

115

BB41–C-316316

HCC00

38 x 3

38 x 3

150

BB41–C-383383

HCC00

38 x 5

38 x 5

150

BB41–C-385385

HCC00

38 x 6

38 x 6

200

BB41–C-386386

HCC00

38 x 8

38 x 8

250

BB41–C-388388

HCC00

40 x 3

40 x 3

150

BB41–C-403403

HCC00

40 x 4

40 x 4

200

BB41–C-404404

HCC00

40 x 5

40 x 5

200

BB41–C-405405

HCC00

40 x 6

40 x 6

200

BB41–C-406406

HCC00

50 x 3

50 x 3

200

BB41–D-503503

HCD00

50 x 4

50 x 4

200

BB41–D-504504

HCD00

50 x 5

50 x 5

200

BB41–D-505505

HCD00

50 x 6

50 x 6

200

BB41–D-506506

HCD00

50 x 8

50 x 8

250

BB41–D-508508

HCD00

50 x 10

50 x 10

2 x 150

BB41–D-50105010

HCD00

60 x 6

60 x 6

200

BB41–D-606606

HCD00

60 x 8

60 x 8

250

BB41–D-608608

HCD00

60 x 10

60 x 10

2 x 150

BB41–D-60106010

HCD00

80 x 6

80 x 6

200

BB41–D-806806

HCD00

80 x 8

80 x 8

250

BB41–D-808808

HCD00

80 x 10

80 x 10

2 x 150