KIỂU HÀN BB14

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
KIỂU HÀN BB14
Nhãn hiệu: Kumwell
Giá:
Liên hệ

Mã sản phẩm:BB14

Kiểu hàn nối chữ T băng đồng, băng thép với băng đồng, băng thép

Xem bảng thông số kỹ thuật phía dưới để chọn khuôn hàn, thuốc hàn phù hợp

Xuất xứ: Thái Lan

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

BB14 - Bus Bar to Bus Bar
(Horizontal flat bus bar run and tap)

Conductor Size

Metal Powder (g)

Graphite Mould  Type

Handle Clamp Type

A mm x mm

B mm x mm

20 x 2

20 x 2

45

BB14–C-202202

HCC00

20 x 3

20 x 3

45

BB14–C-203203

HCC00

20 x 4

20 x 4

65

BB14–C-204204

HCC00

20 x 5

20 x 5

90

BB14–C-205205

HCC00

25 x 2

25 x 2

45

BB14–C-252252

HCC00

25 x 3

25 x 3

65

BB14–C-253253

HCC00

25 x 4

25 x 4

90

BB14–C-254254

HCC00

25 x 5

25 x 5

90

BB14–C-255255

HCC00

25 x 6

25 x 6

115

BB14–D-256256

HCC00

25 x 6

50 x 6

250

BB14–C-256506

HCD00

25 x 8

25 x 8

150

BB14–C-258258

HCC00

25 x 12

25 x 12

200

BB14–C-25122512

HCC00

30 x 2

30 x 2

65

BB14–C-302302

HCC00

30 x 3

30 x 3

65

BB14–C-303303

HCC00

30 x 4

30 x 4

90

BB14–C-304304

HCC00

30 x 5

30 x 5

115

BB14–C-305305

HCC00

30 x 6

30 x 6

150

BB14–C-306306

HCC00

31 x 3

31 x 3

65

BB14–C-313313

HCC00

31 x 6

31 x 6

150

BB14–C-316316

HCC00

38 x 3

38 x 3

90

BB14–C-383383

HCC00

38 x 5

38 x 5

150

BB14–C-385385

HCC00

38 x 6

38 x 6

200

BB14–C-386386

HCC00

38 x 8

38 x 8

250

BB14–C-388388

HCC00

40 x 3

40 x 3

90

BB14–C-403403

HCC00

40 x 4

40 x 4

115

BB14–C-404404

HCC00

40 x 5

40 x 5

150

BB14–C-405405

HCC00

40 x 6

40 x 6

200

BB14–C-406406

HCC00

50 x 3

50 x 3

150

BB14–D-503503

HCD00

50 x 4

50 x 4

200

BB14–D-504504

HCD00

50 x 5

50 x 5

200

BB14–D-505505

HCD00

50 x 6

25 x 6

115

BB14-C-506256

HCC00

50 x 6

50 x 6

250

BB14–D-506506

HCD00

50 x 8

50 x 8

2 x 150

BB14–D-508508

HCD00

50 x 10

50 x 10

2 x 200

BB14–D-50105010

HCD00

60 x 6

60 x 6

2 x 150

BB14–D-606606

HCD00

60 x 8

60 x 8

2 x 200

BB14–D-608608

HCD00

60 x 10

60 x 10

2 x 250

BB14–D-60106010

HCD00

80 x 6

80 x 6

2 x 200

BB14–D-806806

HCD00

80 x 8

80 x 8

2 x 250

BB14–D-808808

HCD00

80 x 10

80 x 10