CẮT SÉT CHO NGUỒN DC, DÒNG CẮT 120KA

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
CẮT SÉT CHO NGUỒN DC, DÒNG CẮT 120KA
Nhãn hiệu: Kumwell
Giá:
Liên hệ

Mã sản phẩm:KZ01.U0500/600/800.pv

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Three – pole MOV lightning and surge arrester
Type KZ01.U0500 / KZ01.U0500.pv.ds

Max. continous operating voltage

UC

385 V AC

Lightning impulse current (10/350)

Iimp

12,5 kA

- charge - specific energy

Q
W/R

6 As
36 kJ/Ω

Application

 

L+/L, L+/PE, L-/PE

Max. discharge current (8/20)

Imax

120 kA

Nominal discharge current (8/20)

In

25 kA

Voltage protection level at Iimp

Up

< 2 kV

Response time

tA

< 25 ns

Max.back-up fuse (“V” connection)

 

63 AgL/gG

Lifetime

 

min. 100 000 h

Weight

m

900 g

Article number

 

 

KZ01.U0500.pv

 

66 10 171

KZ01.U0500.pv.ds

 

66 10 165

Three – pole MOV lightning and surge arrester
Type KZ01.U0600 / KZ01.U0600.pv.ds

Max. continous operating voltage

Ucpv

650 V AC

Lightning impulse current (10/350)

Iimp

12,5 kA

- charge - specific energy

Q
W/R

6 As
36 kJ/Ω

Application

 

L+/L, L+/PE, L-/PE

Max. discharge current (8/20)

Imax

120 kA

Nominal discharge current (8/20)

In

25 kA

Voltage protection level at Iimp

Up

< 2 kV

Response time

tA

< 25 ns

Max.back-up fuse (“V” connection)

 

63 AgL/gG

Max.back-up fuse

 

315 AgL/gG

Lifetime

 

min. 100 000 h

Weight

m

900 g

Article number

 

 

KZ01.U0600.pv

 

66 10 168

KZ01.U0600.pv.ds

 

66 10 068

Three – pole MOV lightning and surge arrester
Type KZ01.U0800 / KZ01.U0800.pv.ds

Max. continous operating voltage

Ucpv

880 V AC

Lightning impulse current (10/350)

Iimp

12,5 kA

- charge - specific energy

Q
W/R

6 As
36 kJ/Ω

Application

 

L+/L, L+/PE, L-/PE

Max. discharge current (8/20)

Imax

120 kA

Nominal discharge current (8/20)

In

25 kA

Voltage protection level at Iimp

Up

< 2,4 kV

Response time

tA

< 25 ns

Max.back-up fuse (“V” connection)

 

63 AgL/gG

Max.back-up fuse

 

315 AgL/gG

Lifetime

 

min. 100 000 h

Weight

m

900 g

Article number

 

 

KZ01.U0800.pv

 

66 10 169

KZ01.U0800.pv.ds

 

66 10 069

Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: (028).3978 2976