CẮT SÉT CHO NGUỒN 1 PHA, DÒNG CẮT 150KA, N-PE

Số liên lạc: (028).3978 2976 - 0888.183.943
Tiếng Việt Tiếng Anh
Số liên lạc:
(028).3978 2976 - 0888.183.943
CẮT SÉT CHO NGUỒN 1 PHA, DÒNG CẮT 150KA, N-PE
Nhãn hiệu: Kumwell
Giá:
Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Single spark gap
Type KZ01.1100.NPE

Max. continous operating voltage

UC

350 V AC

Insulation resistance

Ri

> 100 MΩ

Lighting impulse current (10/350)
- charge
- specific energy

Iimp
Q
W/R

110kA
50As
2500 kJ/Ω

Temporary overvoltage (TOV)

UT

1200 V/0.2 sec

Max. discharge current (8/20)

Imax

150 kA

Nominal discharge current (8/20)

In

75kA

Voltage protection level at Iimp

Up

< 2 kV

Spark-Over Voltage 1,2/50µs

 

<1,5 kV

Follow current interrupting rating at UC

Ifi

100 kArms

Response time

tA

< 100 ns

Lifetime

 

min. 100 000 h

Weight

m

360 g

Article number

 

66 10 100

Multiple spark gap
Type KZ01.1110

Nominal voltage

UN

230 V AC

Max. continous operating voltage

UC

350 V AC

Insulation resistance

Ri

> 100 MΩ

Lighting impulse current (10/350)
- charge
- specific energy

Iimp
Q
W/R

110kA
55As
3000 kJ/Ω

Temporary overvoltage (TOV)

UT

500 V/5 sec

Voltage protection level at Iimp

Up

< 2,5 kV

Follow current interrupting rating at UC

Ifi

50 kArms

Response time

tA

< 100 ns

Max. back-up fuse

 

500 AgL/gG

Lifetime

 

min. 100 000 h

Weight

m

1000 g

Article number

 

66 10 120

Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: (028).3978 2976